AAN/UIT

Wilbert Bulsink werkt samen met het Rosa Ensemble aan AAN/UIT, een nieuwe compositie waarbij de luisteraar een actieve rol heeft. Het bezoeken van een concert is nooit een passieve ervaring: bijna altijd wordt er actief geluisterd en is de respons van het publiek van grote invloed op een concert.
Door de vingers af en toe in de oren te steken, manipuleert de luisteraar zelf op fysieke wijze de eigen geluidsbeleving.  Er ontstaat door deze simpele handeling een unieke beleving van het geluid: luide klanken worden zacht en zachte klanken worden luid. Terwijl het geluid verstoppertje speelt in je hoofd, leer je je oren bespelen als een instrument.

man met overhead projector omringt door muzikanten

Wilbert Bulsink compositie
Willem Wits beeld
ROSA ENSEMBLE:
Anna voor de Wind klarinetten
Jeroen Kimman elektrisch gitaar
Peter Jessen contrabas, stem
Willem Wits overheadprojector